Tuuletravel
 
     
 


Warning: Smarty error: unable to read resource: "string:1" in /data01/virt16246/domeenid/www.tuuletravel.ee/htdocs/libs/Smarty.class.php on line 1095
Euroopa Ravikindlustuskaarti saab kasutada EU riikides, annab õiguse vajaminevale arstiabile Euroopa Liidu territooriumil ja Euroopa Majanduspiirkonnas viibimise ajal ja saab taotleda kodanikuportaali kaudu.

Vajaminev arstiabi ei ole selle kaardiga tasuta – maksta tuleb patsiendi omavastutustasud (visiiditasu, voodipäevatasu jne) asukohamaa tariifide järgi. Patsiendi omavastutustasusid patsiendile ei korvata. Samuti ei kata kaart riikidevahelise transpordi kulusid.

Väga oluline on reisil viibimise ajaks hankida nõuetekohane reisikindlustus, mis kataks võimalike ravi-, haigla- ja esmaabikulude kõrval ka haigestunu tasuta kodumaale toimetamise ning hõlmaks teisi ootamatusi, nagu ära jäetud või hilinenud lennud, marsruudimuutused, krediitkaardi, sularaha või pagasi kaotsiminek jne. Sellepärast soovitame alati juurde teha ka reisikindlustuse. Selle vormistamisel peaks peatähelepanu pöörama järgmistele kindlustus tingimustele:

Kindlustuskaitse on kohustus maksta kindlustusjuhtumi korral kindlustushüvitist või sooritada muud kindlustuslepingus ettenähtud teod. Kindlustuskaitse katkeb kindlustatu 80-aastaseks
saamisel.

Kindlustussumma on kindlustushüvitise maksimaalne rahaline väärtus kindlustusperioodi kohta. Perekindlustuse puhul kehtib kindlustuslepingus toodud kindlustussumma iga Kindlustatu kohta eraldi.

Reisiks loetakse Kindlustatu ajutist viibimist välismaal. Reisi alguseks loetakse Kindlustatu lahkumist Eestist mistahes liiklusvahendiga ja reisi lõpuks loetakse Kindlustatu tagasipöördumist Eestisse.

Pereliige on Kindlustatu laps, lapselaps, vanem, vanavanem, õde, vend, abikaasa, elukaaslane.

Reisi ärajäämise kindlustuse puhul kehtib kindlustuskaitse alates 4-ndast päevast pärast kindlustuslepingu sõlmimist. Reisi ärajäämise kindlustuskaitse alguskuupäev märgitakse poliisile.

Tervisekindlustus katab ambulatoorse- ja haiglaravi kulud, põhjendatud transpordikulud arstiabi saamiseks, retsepti alusel ostetud ravimite kulud, hambaravikulud üldjuhul kuni 2000 krooni, telefonikulud kuni 300 krooni, (NB! Vajalik küsida iga kindlustusfirma osas eraldi).

Hüvitamisele ei kuulu: kahju, mis on tekkinud Eesti territooriumil, kulud, mis on tekkinud 30 päeva möödumisel pärast kindlustusperioodi möödumist, kulud, mis on seotud raseduse ja sünnitusega, kulud, mis on tekkinud ohtlike harrastuste käigus (mägironimine, lennusport jne) , kulud mis on seotud krooniliste haigustega.

Reisitõrkekindlustus katab reisile hilinemise, ärajäämise ja katkemise kulud. Siia kuuluvad, kindlustatu või tema lähikondlase  haigestumine, õnnetusjuhtum, surm, regulaarliinil sõitva ühistranspordivahendi satumine avariisse, hilinemine või ärajäämine.

Hüvitamisele ei kuulu haigetumise enne kindlustuslepingu sõlmimist, isikliku transpodivahendiga reisi alguspunkti hilinemine, valesti planeeritud reisi ajagraafik.

Pagasikindlustus katab kulutused pagasi purunemise või kahjustumise korral , pagasi kadumise korral (kui pole leitud 30 päeva jpooksul), pagasi vargus, röövimine, pagasi hilinemine sihtkohta
vähemalt 4 tundi. Hüvitatakse otsene varaline kahju, esmatarbekaupade muretsemiseks 500 krooni päevas ( max. 3 päeva), fotoaparaadid ja videokaamerad ( täpsustama peab erinevate kindlustusfirmade kohta eraldi), sporditarbed kuin 3000 krooni, passi varguse korral tehtud kulutused välisriigis kuni 1000 krooni.

Ei hüvitata
maha unustatud pagasit ja pagasikindlustus ei laiene antiik- ja väärisesemetele, dokumentidele ja rahale,prillidele, läätsedele, proteesidele ja meditsiinilistele abivahenditele, arvutitele ja mobiiltelefonidele.

Kindlustusjuhtum tuleb tõendada kirjalikult ning kindlustusfirmasse peab pöörduma 15 päeva jooksul peale reisilt tagasipöördumist.
Kindlustusjuhtumi korral hüvitatakse kahju 30 päeva jooksul alates avalduse tegemisest.

Täpsem info haigekassa kodulehelt.
     
 
Uued pakkumised
Lehekülge ei leitud!
 
 
   
 
  meediadisain.com